« 1/15 sekund snö | Main | Rushkoffs "Digital nation" -- intressant TV om den digitala revolutionen »

03 februari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det skulle vara intresssant att titta på hur fem timmars bokläsning repsektive fem timmars fotbollsspelande manifesterar sig i en MRI-undersökning. ATT någon händer i hjärnan kanske går att fastställa, men vad och framförallt vad det betyder är ju en helt annan fråga.

Vi vet ännu för lite om hur hjärnan fungerar för att kunna dra några slusatser om skadligheter. Själv har jag ett "hål" i min hjärna efter en tumör som har opererats bort. Det borde ju verkligen påverka hur jag fungerar negativt, enligt Smalls resonemang, men jag märker väldigt lite av det i vardagen.

Bra granskning!

Bokläsning ingick i den refererade studien. Då används andra delar av hjärnan än när man surfar och läser saker på nätet. Vid bokläsning var det ingen skillnad mellan Internetanvändare och icke-användare.

En sak som framgår -- och som du säger, Anna-Stina -- är ju att hjärnan är klart anpassningsbar och föränderlig.
Själv tror jag inte att hjärnforskning är den mest intressanta infallsvinkeln på hur den nya mediesituationen påverkar oss. Det vore dock klart tänkvärt om man framöver skulle kunna visa eventuella kvasi-permanenta förändringar givet en viss mediemiljö.

Och man får inte negligera de -- i förhållande till själva hjärnan -- mera indirekta studier av kognition och annat som visar på ibland kraftiga effekter av digitala medier, eller kanske snarare på summan och arten av den digitala medieanvändningen hos olika individer.

Jag har varit på flera föreläsningar där talaren har framhållit att hjärnan fungerar annorlunda hos de "digitala infödingarna". Jag tycker att det vore bra om man slutade hänvisa både till förändrade hjärnfunktioner och infödingsproblematik när man pratar om framtidens (och dagens) informationssamhälle. Det har ju t ex aldrig varit någon bra strategi när man tidigare har talat om skillnader mellan olika kön eller olika raser....

Och ändå finns det en "Journal of Black Psychology". :-) Jag har inte förstått vad den fokuserar på, men den ges sen lång tid ut av ett seriöst förlag. http://jbp.sagepub.com/

Intressant läsning, men borde inte Cogmed nämnas, då det finns studier som visar att rätt utformade datorspel kan ge långsiktiga förbättringar av arbetsminnet, åtminstonde bland barn med ADHD.

Jag själv är inte så insatt i ämnet, men det vore intressant att höra er kommentar av Cogmed och de studier som ligger bakom mjukvaran.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003