« Mer om när maskinerna får bestämma | Main | Vad vill (bör) du inte lämna över till någon maskin? Och varför? »

11 januari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Kollossalt intressant och viktig diskussion. (Och det tycker jag trots att jag inte alls ställer upp på premissen att det nödvändigtvis finns några djupa mänskliga värden som hotas av en ny sorts maskinberoende. Maskinberoende har vi varit länge.) Jag hinner nog inte med att hitta de perfekta formuleringarna på mina egna synpunkter här, men jag hoppas att följande snabba reflektioner kan bli begripliga.

För att använda terminologi som jag själv är van vid så är människobilderna du presenterar modeller, som delvis överlappar och i stor utsträckning kompletterar varandra. De är (vilket du säkert håller med om) inte rätt eller fel, utan olika sätt att betrakta tillvaron. Och modeller som jag ser dem är alltid verktyg som ska användas till någonting. Frågan när man väljer modell att utgå från är alltså: vad ska man ha den till; vad vill man åstadkomma?

Att det som dominerar skolundervisningen är enteknisk+biologisk+ekonomisk människomodell torde bero på att skolan själv anser sig vara till för att främja sådant som dessa modeller är användbara till: teknisk och ekonomisk utveckling, och ett samhälle med ett uppifrån-perspektiv. Jag håller helt med om att det är skevt; att det finns aspekter av våra liv som kräver andra modeller, och att vi står sämre rustade utan dem.

Den svåra frågan är: vad vill vi egentligen med våra liv? Ett svar som blivit vanligt, antagligen i kontrast mot det ekonomisk-tekniska samhällsnytteperspektivet, är: att bli lyckliga. Ett perspektiv som jag finner ganska obehagligt i sin självcentrerade naivitet. Jag tror inte att man kan, eller ens bör försöka, ge en enkel formulering av vad som ska vara livets mening. Vi bör erkänna att vi är komplext sammansatta med en mängd olika drivkrafter.

Om man ska försöka se det objektivt och vetenskapligt är målet med vår tillvaro däremot enkelt. Vi ingår i en maskin som sysslar med att ständigt förfina fortplantningsförmågan hos de DNA-strängar som ger upphov till organismer. Det är en ur många aspekter användbar modell, och utifrån den är det sjävlklart inte ett hot att vi gör oss beroende av maskiner. Maskinerna är bara en yttre del av den kropp som generna bygger. Att se hur denna sekundära kropp får allt större betydelse är en spännande utveckling, och jag tycker att det är extremt intressant att befinna mig mitt i den och observera den. Men, som sagt, det finns andra aspekter på livet.

Inser att jag uttryckte mig lite oklart apropå de djupa värdena. Jag menar inte att värdena som sådana är hotade, snarare att deras verksamma uttryck i samhället är det, eller kan bli det. Vilka värden detta är, närmare bestämt, beror i viss mån på vilken "modell" (för att använda ctail:s term) som tillämpas i ett givet sammanhang. Men jag menar också, mera kontroversiellt kanske, att det finns absoluta värden som är modelloberoende; de är vitala aspekter av själva verkligheten och därmed ofrånkomliga. Däremot formuleras de olika och betonas olika i olika "modeller". Tänkte som sagt återkomma i morgon angående vad det kan innebära är det gäller våra relatiioner till den artificiella världen.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003