« Vad vill (bör) du inte lämna över till någon maskin? Och varför? | Main | "Inga människor skadades vid produktionen av den här sidan." »

14 januari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003