« Nästa steg: struktur | Main | När projektorn tar till orda »

04 januari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Kanske blir trenden för 2010 att vi tröttnar på att flöda hit och dit och istället minskar redundansen genom att bli mer nogräknade med vilka tjänster vi använder och hur vi kopplar ihop dem? Det känns inte som om vi behöver mer på alla kanaler just nu.

Intressant läsning!

Apropå för många egna flöden så tror jag att de flesta går igenom en cykel som innebär att man efter en initial entusiasm med många flöden hit och dit (man blir så fascinerad av möjligheterna) inser att man måste sålla rätt kraftigt för att inte behöva vara ständigt splittrad. Det kan också gå så långt som till regelrätt beroende; se denna artikel om Facebook i NYT:
http://www.nytimes.com/2009/12/21/technology/internet/21facebook.html?_r=3
När detta händer är man ju faktiskt i klorna på en teknik, fastän det känns som om det handlar om relationer.

Dessutom skulle det inte förvåna mig om man framöver behöver bli uppmärksam på personliga varianter av det jag skriver om ovan, nämligen att enskilda människor tar hjälp av algoritmer för att hålla "effektiv" koll på sina kontakter och upprätthålla ett sken av stor egen aktivitet eller "koll", utan att ha verklig, personlig täckning för det.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003