« "Praktiskt taget oändlig" samtalshistorik | Main | Krönika om datorspelande: "Inget är vad det synes vara" »

14 december 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det kanske var rationellt att slösurfa på föreläsningen för att föreläsningen var tråkig och/eller lagd på för låg nivå? Det känns som fokus ligger på symptomet här istället för problemet. Tidigare hade studenterna suttit och ritat doodles eller dagdrömt, utan att det lyfts upp till ett problem med "nätet". Nu blir symptomet tydligt, men fortfarande är orsaken höljd i dunkel - nämligen hur man gör undervisningen engagerande för alla.

En annan effekt är också att de som studerar till lärare idag inte är de vassaste i sin årskull:
http://ekonomistas.se/2008/11/27/inte-sa-poppis-att-bli-larare-langre/
Så visst är det legitimt att oja om lärarstudenterna.

För övrigt: är det verkligen Lennart Axelsson som är författare till det inlägget?

Det var Jennie Rosander, inte Lennart Axelsson, som skrev. Ändrat nu (slarvigt av mig...). Tack för påpekandet.

För övrigt: Här har inte studenterna i fråga bara "doodlat" eller dagdrömt, utan gjort saker på internet då de i sitt eget intresse borde ha gjort något annat. Alltså är det ett uppmärksamhetproblem som "löses" med hjälp av nätet, vilket s a s "vinner" över föreläsaren. Det anmärkningsvärda är inte att detta sker, utan att de verkar helt omedvetna om innebörden i det de gör, vilket jag menar är särskilt slående med tanke på ämnet.

Läraren har f ö inte hela ansvaret för hur engagerande en föreläsning blir. Visst intresse hos studenterna för ämnet för deras egna studier bör man kunna förutsätta.

Att "begåvningsnivån" -- åt ena eller andra hållet -- skulle ha något med saken att göra tvivlar jag på.

Det tänkvärda problemet är, summa summarum, HUR internet används bara för att det finns, utan tanke. Detta är den nya variabeln i sammanhanget. Engagemangs-"problemet" är urgammalt och därför inte intressant att peka på specifikt

Hej, självklart bör man lyssna när någon annan pratar. Men jag tror inte det handlar om det. Per, som skrev denna text, var inte på föreläsningen i fråga antar jag? Och Jennie var med på en föreläsning, inte hela kursen? Utifrån det drar ni slutsatsen att studenterna (och till och med ungdomar generellt) inte vet vad som är bäst för sitt eget intresse? Det osar "Det var bättre förr" om detta inlägg och det känns lite oreflekterat att kritisera studenter och ungdomar som homogena grupper.

Idag tror jag att den allmänna problematik jag började nosa på i det här inlägget är den accelererande backchannelplågan. Det kan handla om slösurfande när man borde göra något annat, men det är i princip lika störande för den gemensamma koncentrationen att folk twittrar, bloggar, PM:ar osv i stället för att delta där man är.

Vidare: Varför skulle inte vissa saker faktiskt kunna ha varit bättre förr?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003