« Tidrapporten gör att anställda behåller datorn på | Main | "Ömsesidig förståelse? Sociala medier, språklig kompetens och teknikförståelse" »

26 november 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003