« Maskinen gör mig inte nervös | Main | Genus eller IT »

27 november 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Detta låter hur spännande som helst! Jag vet ju inte riktigt vad ni menar med deltagande, men om jag kan så hjälper jag gärna till!

Gällande språket så kommer det antagligen att gå från den klassiska svenskan (plocka ut subjekt och predikat) till oanade nya examinationsformer (skriv nationellt prov på 140 tecken).

Tack, Kristina, för din entusiastiska kommentar apropå nya projektet!
Vi har knappt börjat planera ordentligt än, men vad gäller medverkan tänker vi oss två typer:
Den ena är att delta i den diskussion om ämnet, via olika sociala medier (blogg, twitter m m), som vi hoppas kunna dra igång.
Den andra är att få besök av oss, eller få en uppgift av oss, som går ut på att testa språklig kompetens i förhållande till (och även med hjälp av) den nya mediemiljön.
Vi kommer att bli tydligare med detta under och efter det inledande planeringsskedet innan jul. Första praktiska omgången i projektet är tänkt att dra igång i januari.

Carl: "oanade nya examinationsformer" tror jag också kommer, med viss nödvändighet. Frågan är dock ännu väldigt öppen, men just hur man egentligen bäst redovisar/uttrycker sina kunskaper är av central betydelse. Den frågan är definitivt en del av vårt projekt.

Så klart. Bara hör av er om ni vill.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003