« Hur styr lärplattformen över pedagogiken? | Main | Nu kommer "people tracking" »

16 oktober 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det ska kanske nämnas att dessa få rader är "nerkokade" från ett mer än timslångt samtal. Men kärnan har kommit med och det är ju bra.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003