« Lessig emot öppna myndighetsdata!? | Main | Intervju med Per i Metro teknik »

12 oktober 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det där var en intressant vinkel. Har inte tänkt i de banorna innan men jag är benägen att hålla med författarna...
Tack för tipset

Ja, mycket intressant. (Tror jag, efter att bara ha snabbskummat abstract och gjort egna reflektioner.) Resonemanget kan väl f.ö. breddas till att handla om andra saker än IT-hjälpmedel. Jag har själv upplevt med t.ex. universitetskurser att de använder ett format för undervisningen som de ärvt från andra ämnen, och som ibland inte alls passar det de vill förmedala. ”Lärplattformens design” skulle här betyda ett visst format med föreläsningar, övningar, uppgifter och laborationer, som (tror jag) fungerar som hinder för att förmedla en del sorts innehåll som man samtidigt säger sig vilja eftersträva.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003