« När den magiska världen kommer tillbaka | Main | Lessig emot öppna myndighetsdata!? »

11 oktober 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Då tror jag att man måste skilja mellan att uppmärksamma och att vara uppmärksam. Med den första termen kan vi mena den spontana och okontrollerade eller snarare svårkontrollerade process som du beskriver. Med det andra kan vi mena den målmedvetna och ofta inlärda eller uppövade koncentrationen på ett visst objekt eller ett visst problem som spelar en central roll i människans intellektuella eller andliga liv och som bl.a. Simone Weil har skrivit vackert och tänkvärt om. (Kan tyvärr inte säga mer bestämt var jag har läst det. Jag var väl ouppmärksam! Kan ha varit i Tyngden och nåden eller i Att slå rot.) En av hennes tankar är att det är en av skolans viktigaste uppgifter att lära barnen att vara uppmärksamma. Det är all skillnad i världen på att uppmärksamma fågelns flykt eller blommornas doft och att vara uppmärksam på fågelns flykt eller blommornas doft.

Javisst, en bra distinktion, och fina exempel!

För mig är rationell/irrationell mest intressant för förklaringsmodeller o.d. Att fråga om uppmärksamhet är rationell blir lite som en analogi eller metafor. Inte riktigt som att fråga om hudutslag är rationella, men i samma riktning.

Evolutionen kan sägas ha mål och riktning att reproducera gener. Från genernas perspektiv blir det mer relevant att fråga om både uppmärksamhet och hudutslag är rationella.

Ja, för förklaringsmodeller kommer väl då "rationell" att betyda ungefär "följer det rationella tillvägagångssättet" och "irrationell" blir något som inte följer detsamma. Då blir det lite tydligare att du tycker att det irrationella är av ondo.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003