« Hårig text | Main | Sociala medier -- roligt eller störande? »

13 september 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Eller varför inte som en svamp eller som en vattendroppe, som förvisso inte ”ser” med en optisk-neurologisk anordning, men har en kontaktyta mot omvärlden och därför upplever den på något sätt.

Ja, jag var kanske inskränkt när jag bara tog perspektivet hos djur, människor och maskiner, men det känns som att vattendroppen är ett långt steg därifrån. Men på ett sätt -- maskinen och vattendroppen kanske är mer lika än maskinen och vi...

Det tycker jag dock inte. Det bör vara betydligt lättare att hitta en definition av ”maskin” som inte inkluderar vattendroppen än en som utesluter människan.

Det blir väldigt poetiska diskussioner när man jämför en vattendroppe och en maskin vad gäller deras likhet. Och den vanliga likhetsasymmetrin gäller ju här också:

1: är New York mest likt Malmö eller är Malmö mest likt New York?

2: är en vattendroppe mest lik en maskin, eller är en maskin mest lik en vattendroppe?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003