« "Algoritmer" lika viktigt som artiklar för tidningarna?! | Main | Hårig text »

10 september 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

"...som håller på att bli riktigt intressant..." Tackar :)

Ja, jag ser fram emot fortsättningen! Och kursen verkar spännande trots att den åtminstone genom namnet framhäver de "negativa" aspekterna av IT-samhället.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003