« I utkanterna | Main | "Den mänskliga faktorn", än en gång »

12 augusti 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Pandoras ask och liknelser om anden ur flaskan förekom säkerligen också förra gången som tröskeln till informationsspridning sänktes rejält och viss förvirring rådde, då på Gutenbergs tid. Det brukar extrapoleras rätt friskt varje gång som ny kunskap, företeelser och upptäckter får fäste. Same, same but different.. Dra dig till minnes fantasierna från rymdkapplöpningens tidiga dagar, det vart inte riktigt så.. exemplen är närmast oändliga. Utvecklingen går mycket sällan så fort som vi fantiserar att den kommer att göra och så har det nog alltid sett ut genom historien.

Framförallt vid större tekniska skiften när teknokrater styr utvecklingen av tekniken så tenderar nog "åskådaren" att dra iväg lite grann, men vi har andra behov än teknik allena. Förr eller senare börjar andra och mer mänskliga intressen än teknokrati styra teknikens utveckling och samhället får prefixet "post", till nästa skifte knackar på.. Sådär har det nog svängt genom hela den mänskliga historien.

Jag är inte så förtjust i den typ av väldigt schematisk historiesyn som du ger uttryck åt. Min "historiefilosofi" ser mera ut så här:
http://infontology.typepad.com/infontology/2007/12/historiebokens.html

Ja inte vet jag vad du läste ut, men det jag försökte säga säger du själv delvis i din nästa postning om "den mäsnkliga" faktorn.

OK, Kluris, vi talade nog förbi varandra lite.
Jag ser två dimensioner här. Den ena är den som har med historiesyn att göra, där du säger att "Utvecklingen går mycket sällan så fort som vi fantiserar att den kommer att göra och så har det nog alltid sett ut genom historien." Jag håller inte med påståenden som går ut på att "utvecklingen" "alltid" har sett ut på ett visst sätt. Det var mest det jag tänkte på i min kommentar.

När jag nu läser om din första kommentar jämte den nya, inser jag att det nog inte var där betoningen låg för dig. Om jag förstår dig rätt, nu, så tänkte du kanske mest på en annan dimension som har att göra med hur vi uppfattar nyheter vad gäller teknologi.
I så fall tycks vi vara ense om vissa saker men kanske inte om andra?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003