« Din online-profil | Main | "Jag är IG i matte" »

24 augusti 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag är drygt 40 och äger inte ens en mobiltelefon. Jag hänger dock på tok för mycket bakom datorskärmen nuförtiden, skulle tro att det handlar om sådär 6 timmar om dagen och det bara på fritiden. Jag spelar inte heller. Men jag gör inte samma koppling som varken du eller Nicholas Carr.

Jag tror att detta har sin grund i en helt annan syn på både kunskap och lärande mot vad du har. Jag ser nämligen allt lärande som görs i skolor som en form av indoktrinering för de som är motagliga. Kan du själv peka ut en skarp gräns mellan utbildning och indoktrinering? Jag misstänker att du kan ha svårt att göra det seriöst eftersom det troligen skickar in dig i dissonans med dina tidigare kognitiv. Mig kan du dock avfärda väldigt lätt, inte ens godkända betyg från grundskolan och ingen skolning utöver det. Du kan och kommer troligtvis att avfärda mig på samma sätt som att gycklaren inte svävade i livsfara på medeltiden om denne i sitt gyckelspel sade att jorden var rund. Men om någon tillräckligt trovärdig påstod detsamma, så riskerade han sitt liv. Ja, Platons grotta.

För mig är kunskap bara lagrad information och utbildning är inte synononymt med vaken kunnande eller än mindre lämplighet eller skicklighet. Lärande å andra sidan är för mig att processa information på ett sätt som påverkar den lagrade informationen, inte bara lägga till. För om man bara lagrar, då memorerar man bara, då har man inget lärt. Man kan mycket väl lära en apa gångertabellen, men apan kommer aldrig att kunna använda den kunskapen, det har apan inte mental kapacitet till.

När jag såg din inledande a) och b) så fick jag genast invändningen: Men om lärandet kommer sig av den ständiga uppkopplingen då?

Var hamnar vi då? Jo i _lärandemiljön_ och tillåt mig gissa.. det blir då ett personligt problem för dig. Obekvämt, kognitiv dissonans, kollegiala problem osv.. Hur hanterar du det rent mentalt? Gör du då som forskaren eller som den religiöse?

Oj oj oj, Prost, du skulle bara veta...
Innan jag kommenterar dina kloka och högst förståeliga synpunkter närmare tycker jag att du ska läsa de här inläggen, så att du får en lite mindre fantasirik bild av mig:
http://infontology.typepad.com/infontology/2004/08/stalin_i_sjlen.html
http://infontology.typepad.com/infontology/2008/10/den-intellektue.html
Mina usla skolbetyg och min antipati mot all konventionell inlärning tänker jag inte skryta med.
Och som egen företagare har jag inga kollegor att bry mig om heller.

Även Los Angeles Times skriver om problemen med att hitta tid till läsning och koncentration. Fina citat:

Reading is an act of contemplation, perhaps the only act in which we allow ourselves to merge with the consciousness of another human being. We possess the books we read, animating the waiting stillness of their language, but they possess us also, filling us with thoughts and observations, asking us to make them part of ourselves. This is what Conroy was hinting at in his account of adolescence, the way books enlarge us by giving direct access to experiences not our own. In order for this to work, however, we need a certain type of silence, an ability to filter out the noise.

Such a state is increasingly elusive in our over-networked culture, in which every rumor and mundanity is blogged and tweeted. Today, it seems it is not contemplation we seek but an odd sort of distraction masquerading as being in the know.

http://www.experientia.com/blog/the-lost-art-of-reading/

Jag är inte tillräckligt insatt i exempelvis dagens skolsystem för att gå i polemik ang lärande. Men att i varsin bisats bli överens om att "allt traditionellt lärande" är av en dålig sort, är att gapa över väl mycket. Omfattas pedagogiken/läroplanen i Grundskolan i Sverige, gymnasiet, universitet, alla "traditionella" universitet i världen? Och var försiggår det "icke traditionella" lärandet som är bra (utöver framför Prosts dator då)?

Jag tror att traditionellt lärande (som jag uppfattar det) fyller flera funktioner:

1) Det ger en gemensam kunskap och uppfattning om hur saker hänger ihop utifrån vilken vi kan interagera (underlättar om man t ex "om man vill hålla sig inom ramarna för ett rationellt samtal" som Per skriver i sitt inlägg)
2) Det fångar upp i varje fall en stor del av alla de som inte har förmåga eller möjlighet till eget lärande.
3) Även memorering tränar upp färdighet: Minst minnet och kanske även förmågan att processa. Att lagra kunskap i sitt minne är en sorts inlärning som nästan har ett löjets skimmer över sig och leder tankarna till Katekesrabblande. Men det är en underskattad förmåga!

Jag tycker mig se att just inställningen att man inte behöver komma ihåg saker för att de hela tiden finns tillgängliga ("på nätet") tillsammans med oförmåga att faktiskt minnas utgör en begränsning för många yngre. Om man exempelvis ska skissa på ett hus (som jag gör i mitt jobb), måste man ha en stor mängd kunskap i huvudet, annars kommer den inte fram snabbt nog. Man måste momentant/simultant kunna processa ett stort antal mått och andra parametrar (rumssamband, lägenhetsfördelning, väderstreck, byggnormer, brukarkrav, brandkrav, tillgänglighetsbestämmelser, materialegenskaper, installationsteknik, stomsystem, planet ovan, planet nedan, husets utsida etc, etc) för att det ska vara möjligt att skissa.

Även förmågan att komma ihåg vad som sagts, vad man skulle göra, i vilken ordning och varför, är sådant man måste träna upp tror jag. Kan vi göra det själva med hjälp av teknik? Nej, inte de flesta, även om Per och Prost verkar ha turen att födas sådana.

Till Mårten vill jag bara säga att jag i princip är överens med dig. Låt mig påpeka att jag inte använde ordet "traditionell" utan "konventionell", dock (olyckligtvis) utan närmare förklaring.

Mina associationer vad gäller det senare ordet avser en attityd som innebär att man bara mekaniskt "lär" sig det som står i en lärobok och det läraren säger. De elever som tillämpar denna attityd (och de lärare som låter dem göra det) blir aldrig kunniga i den mening Mårten efterlyser. De blir i bästa fall nyttiga idioter, kanske med bra betyg men utan insikt.

Lärarens roll bör vara att stimulera verkligt lärande, som är något annat än det jag menar med konventionell inlärning. Verkligt lärande kan kräva både "traditionella" föreläsningar och "traditionell" innötning, i exempelvis matematik och språk, om man som människa själv ska kunna något och inte bara veta var man kan "hitta" det.

Jfr denna artikel:
http://www.internetdagarna.se/track/anvandarnas-internet/lararen-blir-viktigare-med-it-i-klassrummet
där vi skriver:

"Lärarens roll blir också att hindra eleverna från att beta alltför mycket på de rika ängar av skenbart lättillgänglig kunskap som internet erbjuder. Att lära sig något nytt är och ska vara svårt, och därmed obehagligt, även om tillfredsställelsen efteråt är stor."

Och:

"lärarens roll blir både att erbjuda en intressant kunskapsmängd, anpassad efter elevens förutsättningar, och leda eleven (med milt epistemiskt våld) genom de blindskär som finns på vägen."

Detta är, med mitt språkbruk, i princip vad Mårten tycks mena med "traditionellt" lärande och när det är som bäst motarbetar det aktivt "konventionellt" lärande.

Mittåt!

Konventionell var det och inte traditionell - slarvigt av mig! Jag förstår distinktionen. Och inte kan jag lasta Per för att Prost skrev "allt lärande som görs i skolor".

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003