« Grannar: Copyriot | Main | Början till slutet för Facebook? »

16 juni 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Eller varför inte Platons grottliknelse som i grunden handlar om samma sak.

http://www.kunskap.org/platon/staten/den_underjordiska_grottan.html

Problemet är ju liksom inget nytt. Inom psykologin kallas det kognitiv dissonans när tidigare kognitiv är oförenliga. Alltså en mental obalans, den drabbade kan många gånger på fullt allvar tro sig vara på väg att bli tokig. Detta då i synnerhet när kognitiven börjar närma sig det religiösa. Det som skiljer en religiös tro från att jag kanske tror att du har röda sockar på dig, är ju vad som händer när jag själv ifrågasätter min tro. Det är liksom ingen förlust om det visar sig att dina sockar är blå, men om den religiöse riskerar förlora sin tro och religion, så är det hela livet som sådant som förändras i grunden. Hela personens livsåskådning står på spel och därmed personligheten i sig. Lägg därtill att vi är flockdjur där det värsta straffet historiskt alltid har varit att bli utesluten ur flocken och därmed gå en tämligen säker död till mötes. Ja, psykologi kan ibland vara riktigt spännande saker..

En liten övning i B1: Om det nu är så att de flesta väljer lösningen B2 framför lösningen B1 beror det kanske på att B2:s överlevnadsvärde generellt sett är större än B1:s. Man kan t.ex. tänka sig att B2 främjar social stabilitet bättre än B1. Det är alltså en smart överlevnadsstrategi att inte vara för smart för stor del av tiden. Och de som råkar vara för smarta för stor del av tiden får vara glada att alla inte är lika dumma. "What a piece of work is a man..."

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003