« Hur våra liv återspeglas i datorns operativsystem | Main | Visar du att du ska säga upp dig innan du "vet" det själv? »

20 maj 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Just karakteristiken av anonymitet och snabb spridning påminner om det klassiska pöbelstyret.

Förstår inte helt varför man inte ser att det är ett faktum

Det gränslösa samlivet i de förhistoriska jägar- och jordbrukarsamhällena, det intima skvallret på kyrkbacken, det oförblommerade samtalet i nutidens ungdomsgäng o.s.v. Som om det vore internet som gör det möjligt för människan att vända insidan ut! Det är kanske snarare föreställningen om ett inre skilt från och dolt av ett yttre som är den historiska anomalin. Och internet som bidrar till att återställa det gränslösa "naturtillståndet". Som om internet, en avancerad teknologi för indirekt kommunikation, med allt vad detta innebär av möjligheter att överdriva, fiktionalisera, arrangera, ljuga, skulle vara ett medium särskilt lämpat för "själsliga" avslöjanden! Vad internet gör är kanske snarare att genom att skapa en illusion av det fullständiga avslöjandet av människan bidra till att förstärka avståndet mellan det inre och det yttre. Slutligen måste än en gång det självklara påpekas: en abstrakt massa väger inte mer än en konkret individ. Även om "vi vantrivas i kulturen" tänker vissa av oss att med bl.a. internets bistånd fortsätta odla vår trädgård.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003