« Digital (själv)disciplin: något för skolan (också)? - del 2 | Main | Science fiction och religion, en ohelig allians? »

01 april 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Vad händer med samhället när "vår" teknik briserar i kedjereaktioner av nya effekter, inte minst indirekta?
Vi måste allt börja tala öppet i termer av psykosocial miljöförstöring!

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003