« Science fiction och religion, en ohelig allians? | Main | Kan kultur (etik) och teknikutveckling bli förenliga? »

13 april 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Helt otroligt! Hur hittar du dessa klipp?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003