« Gris-jakt i vardagsrummet | Main | Till försvar för (den sociala) individen »

20 april 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Okej. Visst, det är mycket relevanta frågor, men.. det kan avfärdas i sin helhet som en ren partsinlaga eftersom vi talar om en jätte som utreder sig själv.

Alla dessa problem och konflikter som fildelning, censurivrare, patentroll osv.. Vad har det sin grund i? Låt oss då titta på vad som hänt. Vi har haft en lång period av mediakoncentration oavsett om vi talar om nyheter, musik, film, böcker osv.. Sedan kom Internet som gav alla människor ett verktyg för publikation och spridande av information. De flesta problem grundas i att privatpersoner ställs emot multinationella koncerner, jätteföretag med större omsättning än många länder. Alltså en oerhört skev maktbalans. Denna obalans påverkar oss alla i stort som i smått, allt från juridik och rättsfall till allmän rättsuppfattning och lobbying av politiker.

Jag skrev nyss en kommentar hos Opassande där någon annan besökare hade postat ett citat av centerns Lena Ek. Hon hade skrivit: Det går heller inte att vid varje tillfälle kampanja en reglering åt rätt håll.

Just det, mycket klarsynt och riktigt när man plockar in den skeva maktbalansen i ekvationen, där kampanjandet består av privatpersoner som ställs emot multinationella jättar med oerhörda muskler på alla sätt som tänkas kan. Vi behöver finna lösningar som förändrar själva maktbalansen, då löser sig resten per automatik, både vad gäller rättsfall, rättuppfattning, journalistik och lobbying av politiker. Vi behöver skapa förändringar som ger ekonomiska incitament i näringslivet som förändrar maktbalansen så att privatpersoner inte direkt ställs emot multinationella jättar. Hur fixar vi incitament som rättar till maktbalansen?

Så, nu fick ni något att fundera över.

Jag skulle inte avfärda Microsoft Research-rapporten (som jag antar att du syftar på) enbart som en partsinlaga. Den bygger på ett symposium med många människor inblandade. Och oavsett det så är det ju tankeväckande att jätteföretaget går ut så pass kritiskt och relevant som man faktiskt gör i den här rapporten. Eventuella baktankar kan man ju undra över, men det hindrar inte att det sägs mycket klokt i Being Human.

I allmänhet håller jag dock annars med dig i mycket. Och jag använder Linux...

Jag kanske missförstår någonting eftersom jag inte är så insatt i materialet, men att på ett tidigt utvecklingsstadium förutsäga sociala följder av tekniken? Det låter minst sagt optimistiskt från mitt perspektiv som teknisk utvecklare, med tanke på hur sällan man ens kan förutse de rent tekniska földerna av det man utvecklar, och hur ofta det man planerar att utveckla blir något helt annat.

Mer korsutbildning av humanister och tekniker är jag emellertid positiv till ändå.

Ja, ctail, jag håller med dig om att det vore lätt absurt "att på ett tidigt utvecklingsstadium förutsäga sociala följder av tekniken".
Det är inte heller det jag (eller, tror jag, Microsoft Research-rapporten) är ute efter. Vad det handlar om är att vidga HCI-delen i ett projekt till att omfatta ett större socialt och kulturellt sammanhang och inte bara fokusera på det rena handhavandet av prylarna.

Därav behovet av "korsutbildning" (bra ord!) av tekniker och humanister.

Jag rekommenderar läsning av "Being Human". Konstigt nog är den än så länge väldigt lite diskuterad.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003