« Nyttig och obehaglig lektion om säkerhet i en digitaliserad värld | Main | Grannar: Architectures of control »

10 februari 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Gammalt statligt arv, säkert. All makt utgår från folket. De vill väl bara kolla att vi är överens med våra lagstiftande representanter.
Annars får vi gå.

Ja, okej då fattar jag också varför man måste ange sitt namn för att få resa. Bara för att kunna räkna rösterna.

Ack ja, det är bara ett av de oändliga exemplen på hur illa utformad SJ:s webbplats/bokningssystem är.

Du får erbjuda dem dina tjänster...

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003