« SJ och personuppgiftslagen | Main | Ja, det är att vara naken på nätet. »

12 februari 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Påminner mig om Linus Torvalds lilla bråk med Gnome-folket för något år sedan "If we design for idiots we get idiots as users"

Visst är det så.

Ja, det där blir ju en avvägning när man gör saker användarvänliga också...

Jag kände inte till det du hänvisade till Peter. Har du någon länk?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003