« Städer är inte bra för oss | Main | Tid, tillgång, smak och musik »

21 januari 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Att verkligen TÄNKA som människa är nog först och främst att försöka bli klar över nuets krav, framförallt på den egna tankeverksamheten. Att bearbeta given information enligt givna förutsättningar är nog mer att tänka som en maskin.

NUheter som behövs betydligt mer än flertalet "nyheter": Alltmer avgörande fakta befinner sig på allt snabbare flykt från opinionerna. Det vedertagna vinstbegreppet tillhör en mental normalitet präglad av bristsamhället. Denna normalitet bekräftas ständigt via media medan människan artificialiserar sitt allt.


The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003