« Sexuell upphetsning -- mätningar och rapporter | Main | Vi börjar bli klara med våra texter... »

25 januari 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hej Per

Intressant att se din analys av Eudoxa. Svaret är att Eudoxa rör sig inom den liberala tradition där mänskliga rättigheter är kopplade till individen, då individen är den som kan uppleva kränkningar. Det är kanske inte så kontroversiellt, även Förenta Nationerna definierar dem så.

Sedan är ju en mycket viktig fråga vilka idéer som står bakom när man använder eller designar tekniken. Där kommer värderingarna fram, och nog finns det alldeles för få tillfällen som skillnader i värden får komma fram i samhällsdebatten om teknik. De meningsskillnaderna driver ofta det demokratiska samtalet framåt och därför arbetar tankesmedjor med det.

På teknikområdet är det viktigt. Många anser att det finns objektiva, neutrala sanningar inbyggda i tekniken, medan människans förhållande till teknik i högsta grad behöver etik och politik. Då bör man också vara medveten om att det finns olika lösningar som kan vara olika bra beroende på sammanhang. Där kommer toleransen in.

Ja, Waldemar, som jag skriver i inlägget är jag säker på att det finns en del överensstämmelser och sympatier mellan Eudoxa och Infontology. Jag har inget att invända mot det du säger i din kommentar. Men jag noterar att du inte tagit upp det hyfsat specifika innehållet i mina kritiska punkter.

Att vi säkert är överens om att individers rättigheter inte får kränkas betyder inte nödvändigtvis att vi är överens om vilka värden som vi anser att vi som individer bör inrikta oss mot.

Jag säger också att man i en demokrati måste vara tolerant gentemot framförandet av olika uppfattningar och alltså verkligen låta dem komma till uttryck. Men det betyder inte att man undviker att se och diskutera verkliga skillnader, av feghet, anpasslighet eller andra mindre hedervärda skäl. Det är två olika sorters tolerans (där bara den första egentligen gör skäl för namnet), som jag tycker ofta blandas ihop.

Men framför allt är jag glad över att vi är överens om att det är vid "alldeles för få tillfällen som skillnader i värden får komma fram i samhällsdebatten om teknik".

Så här kan sådana skillnader mellan mig och en representant för Eudoxa beskrivas:
http://infontology.typepad.com/infontology/2007/04/att_stoppa_huvu.html

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003