« Utredningen En ny lärarutbildning presenteras | Main | Spotify -- 2 miljoner låtar, och vilka låtar sen... »

03 december 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

"We need to be attentive to the ethical dimensions by which we are generating knowledege,producing culture,and engaging in politics together."

Så lyder efterordets avslutande mening i den senaste utgåvan av Henry Jenkins´ Converging culture.

(Märkligt nog följs titeln inte av ett enda frågetecken.)

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003