« Fem filmer datorhistoria | Main | Aja baja, inte lita för mycket på GPSen »

04 november 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Såvitt jag vet accepterar väl kunderna att ICA samlar information om deras konsumentvanor. Och sen bibehåller sig rätten att skapa privata erbjudanden åt de kunderna. I så fall så är det ju okej att ICA beter sig så, när det är ett frivilligt val att bli kategoriserad och kartlagd. Gillar man det inte så får man sluta använda sig av ICA kort och lämna in ett klagomål varför. Det handlar ju trots allt om marknadsekonomi.

Däremot, när man ofrivilligt eller omedvetet blir kartlagd så är det etiskt, moraliskt och, förhoppningvist, lagligt fel.

Håller med dig Mattias, om man ser det isolerade sammanhanget. Som jag säger inledningsvis är det ju märkligt att vissa reagerar på att de är "registrerade" först när de får denna typ av erbjudande. Och det är på sätt och vis just denna omedvetenhet jag vill åt.
Men utöver det, så gör skalan på den här sortens registrering i en lång rad olika sammanhang -- fler och fler -- även frivilliga överlåtanden av information (t ex via ICA-kortet) till delar av en allt obehagligare helhet. Man bör inte bortse från att olika intressenter handlar med denna typ av digital information, något som sker helt och hållet "bakom kulisserna". Även offentliga uppgifter från diverse myndigheter ingår i detta utbyte.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003