« Dawkins, igen | Main | Robotar sätts in mot människor som inte är "samarbetsvilliga"? »

29 oktober 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Lärarhandledning för något som mest varkar vara grundat på vuxna internet-illitteratas vanföreställningar, farhågor och storbolagsindoktrinering? Låter ju som en väldigt lätt uppgift, en mening bara. Kasta i papperskorgen.

Vad som behövs idag är snarare dator-demystifiering, starta vid Turing. Folk hade faktiskt en sundare inställning och förståelse på slutet av 70-talet när datorn sågs som en underlig korsning mellan räknemaskin, bildskärm, skrivmaskin och arkiv. Idag råder snarare datormysticism och en hel del rena dogmer med kognitiv som gränsar till det religiösa. Framförallt inom politiken är det mycket tydligt, och det är förbannar synd när barnen skall behöva drabbas av det, dessutom som gränsande till indoktrinering i skolan.

/ Av en medelålders gubbe som varit med digitalt sedan tidigt 80-tal.

Hm... Du skriver:

"mest varkar vara grundat på vuxna internet-illitteratas vanföreställningar, farhågor och storbolagsindoktrinering"

Vad grundar du det på? Har du läst skriften, eller känner till hur den kommit till, eller hur den använts?

Jag vill gärna veta, för om du har information som inte nått fram till mig är det ju intressant att veta.

Det andra stycket som du skriver är helt i linje med vad jag håller på med -- satt just idag och funderade på hur man får med stycket i Turings "Computing machinery..."-artikel där han pratar om hur man ska simulera ett barn:

"It will not be possible to apply exactly the same teaching process to the machine as to a normal child. It will not, for instance, be provided with legs, so that it could not be asked to go out and fill the coal scuttle. Possibly it might not have eyes. But however well these deficiencies might be overcome by clever engineering, one could not send the creature to school with out the other children making excessive fun of it. It must be given some tuition."

Fascinerande, både i sin naivitet och sin klarsynthet.

Jag överdrev givetvis. Fast någonstans utgår jag ifrån att innehållet är sprunget ur en föreställningsvärld hos beslutsfattare som, tja. är bakom flötet, eller efter sin tid. Det fanns bara ett "smakprov" att titta på (3 sidor), och där fick jag en sas. bekräftande känsla, dock inget som jag direkt kan sätta fingret på.

Vad jag menade med Turing var dock inte någon AI-aspekt, snarare tvärt om. Vad jag var ute efter var avmystifiering, utgångspunkt i grundläggande definiton av dator. It is a computer, it computes. Kort o gott. Idag börjar inte ens de som kan kalla sig datornördar kunna inse att data inte har mer att göra med datorer än vad teleskop har med astronomi. Hela köret kring streama och "ladda ned" har sin grund i mystifieringen tex, folk som i effekt tror att de kan del av innehåll utan att få del av det. Framförrallt när det gäller barnen så är det här allra mest grundläggande ännu viktigare, för det är de som blir indoktrinerade. Jag menar då inte medvetet, efetersom lärarkollektivet ofta bär på ännu mer datormysticism än vad barnen gör, ja nästan alltid skulle jag vilja påstå.

Om lärare förstod följande, och dess implikationer, så skulle väldigt mycket vara vunnet där det mesta reder sig självt vid interaktionen med barnen:

Vad är en turingmskin? Jo det är en beräknismodell som Alan Turing lade fram 1936 och som kan användas för att beräkna allt beräkningsbart. Allt, inga som helst undantag, någonsin i oändlighet. En Universell Turingmaskin är å sin sida en fysisk implementation av en turingmaskin som kan implementera alla turingmaskiner, alltså det vi kallar dator, vilket realiserades bara några år senare. Synd bara att så få har förstått konsekvenserna trots att det gått 70 år. Om det nu snurrar i huvudet; att en Universell Turingmaskin i sig är en Turingmaskin, så betänk att alla datorer kan implementeras som ett program i en annan dator. Folk tenderar också att tro att mer komplexa beräkningar kräver mer komplexa maskiner, det är fel. Det räcker med att den är turingkomplett för att kunna beräkna allt beräkningsbart, hastigheten i beräkningen är dock en helt annan fråga.

Genom detta, när folk reflekterar över det, så kommer man tillbaks till den mer hälsosamma synen folk hade i slutet på 70-talet, då bryts en stor del av mysticismen och det blir betydligt lättare att sas. "tala dator" med dem. Men det krävs som sagt en tids reflektion av mottagaren, ofta veckor, ibland månader. Idag har vi barn som sas. föds in i dagens mysticism kring datorer och Internet, och just för att det är barn så kommer den typen av indoktrinering att mentalt sitta mycket hårdare, vilket får svåra konsekvenser på sikt. Som vuxna krävs det närmast avprogrammering i klass med det som behövs hos religiösa sekt-avhoppare för att bryta doktrinerna.

Ett litet exempel: En pojke på 7 år frågar läraren som sitter bakom en dator - Vilken windows är det där? Läraren svarar XP. Nej, nej, jag menar den här och så klappar pojken på datorlådan. Låt det gå några år till så att det får rota sig ordentligt, så kan jag lova att skolan inte längre är rätt institution att ge eleven så mycket kunskap att han självständigt kan välja mellan marknadens alternativ.

Andra exempel är sådant det skrivs om i dagstidningar som det trätas kring politiskt. Mycket av detta beror på att politiker inte är insatta och lyssnar mycket ensidigt på betalda lobbyister som går sin arbetsgivares ärenden. Vi ser också hur vissa risker blåses upp, samtidigt som andra nedtonas allt efter någon missriktad moral ibland grundad i grava missuppfattningar osv.. Som att det skulle ta 30 sekunder för barn att stöta på en pedofil på nätet, ibland verkar knasigheterna inte veta några gränser alls. Väldigt mycket av detta beror på det jag kallar datormysticism, som ofta speglar allsköns dogmer, rädslor, okunnighet osv.. Å det är allvarligt om skolan dessutom spär på eländet.

Äähh, nu får jag sluta.. God natt.

Pom -- jag skickar dig gärna ett ex av Digitalis filosoferar om du vill, så kan du testa den på målgruppen. Men visst, den tar inte upp de grundläggande begreppen som vad en "maskin" är och kan, som vi tänkte berätta lite om i lärarhandledningen.

Har du några fler tips på hur man dels riktar sig till högstadie- och gymnasieelever och dels till deras lärare så dela gärna med dig.

Tyvärr kan du inte skicka något till mig privat, för privat elektronisk kommunikatiuon existerar inte längre i sverige. Det är inte heller "kreti o pleti" eller snokande företag jag skyddar mig ifrån, det är staten. Anledningarna till detta kan jag inte heller gå in på, alls, det är mycket privat. Så tyvärr. Skall jag ta del av "Digitalis filosoferar" så får ni publicera den publikt först.

Jaha, jag tänkte mig att skicka den "på papper".

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003