« Javisst, bara ta bort kritiken av GPS-positioneringen | Main | Lågkonjunktur -- se fördelarna! »

24 oktober 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tre fel av två möjliga..

Problemet ligger knappast i att disk är billigt, för skolan har antagligen ändå krav på säkerhet för sina filer, alltså är det admin, backuppande och service runt tillgängligheten som är mer intressant. Det måste skolan förstå och IT kommunicera. I förväg.

Skolan, å sin sida, måste å andra sidan tala om för IT att de har sånna filer nu och att de inte kan betraktas som "skräp".

Gmail mm är fö knappast gratis, om man räknar med administrationen av kontona. eller ska man låta offentlig sektor köra helt solo menar du? Det skulle ju skapa rätt intresanta problem kring offentlighet tex. Man skulle tex inte ha avsändaren "itenheten" längre...

Man är ju glad att man inte bor där. Saker tenderar att bli både mycekt dyra och mycket sämre när folk inte kommunicerar....

Javisst är det lite mer komplext än jag försöker framställa det... Men jag ser ändå en skillnad mellan de IT-"investeringar" som gjorts för ett par år sen och de nya tjänster som växer fram nu.

Vad gäller just gmail tror jag exempelvis att det snart kommer "innanför" det egna nätverket också, precis som att Google har söktjänster som de säljer till företag direkt.

Vad gäller säkerheten för filerna finns det idag hårddiskar på sådär 3 kr/GB som kör RAID och som får betraktas som rätt säkra i och med den hårddiskspeglingen.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003