« Hur skyddar Apple och Flickr mina bilder egentligen? | Main | "Den dummaste generationen" (del 2) »

03 augusti 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Min spontana reaktion är "jag tror inte ett ögonblick på det". Detta låter för mig som det klassiska gnället på "ungdomen nuförtiden". Exempelvis är tron på mediet bokens närmast magiska kraft löjeväckande för mig. Argumentationen i det nya mediasamhället är annorlunda, men varför skulle den vara sämre? Kan du ge några faktiska belägg?

Nej tyvärr är det inte alls fråga om gnäll på ungdomen nu för tiden. Då hade det varit trivialt och jag hade inte besvärat mig med det. Det rör sig om starka, statistiskt väl underbyggda trender, både vad gäller obildning, bristande samhällsengagemang och (bok)läsningens betydelse. Detta kompletteras med en bestämd uppfattning om vad som är nödvändiga förutsättningar för ett fritt samhälle med demokratiskt statsskick och oro för att dessa förutsättningar är på god väg att allvarligt undermineras.
Jag återkommer i ämnet senare i veckan!

Flynn-effekten motsäger dina observationer, men det visste du såklart redan så jag ser fram emot att läsa hur du får in det i ekvationen.

Jag tror mer på Clay Shirkys linje: TV-tittandet döljer ett gigantiskt kognitivt överskott i samhället som håller på att frigöras när det flyttar ut på nätet. Och det är som bekant yngre människor som tittar minst på TV.

Bauerlein tar upp Flynn-effekten till diskussion. Han refererar till Flynn själv och sammanfattar vad denne säger(s 93):

"The more tests emphasize 'learned content' such as vocabulary, math techniques, and cultural knowledge, the less the Flynn Effect shows up. The more they involve 'culturally reduced' material, puzzles and pictures that require no historical or verbal context, the more the gains surface."

Men kom igen. Att den äldre generationen har gnällt på den förtappade yngre dito har skett åtminstone sedan Sokrates dagar.

Hittills har de äldre haft fel (om man nu inte anser att civilisationens intellektuella topp var på de gamla grekernas tid).

För länge sedan ägnade människor mycket kognitiv kapacitet åt att lära sig recitera sånger och ramsor som ordagrant gick i arv mellan generationerna. Jag är rätt säker på att när skriftkonsten dök upp tyckte de äldre att de yngre var slöa och korkade som inte ville lära sig de gamla verserna. Men, varför skulle de det? Att skriva ned dem är ju betydligt mer effektivt.

Man måste se på en generations intellektuella förmåga som summan av deras hjärnkapacitet och deras externa verktygslådor i form av skriftkonst, tryckkonst, Google eller giganters axlar. Något jag försökt summera i ett hypotetiskt "IA Turing-test":
http://www.framtidstanken.com/2006/01/14/en-miljon-apor-och-ett-turingtest/


"Expert-Turingtestet vrider lite på reglerna och låter istället två människor sitta i de båda rummen. Testet handlar om hur människan + maskinen tillsammans som ett system klarar sig - alltså novisen + maskinen mot experten"

Med reservation för att jag inte läst boken (jag tillhör ju (nästan) den dumma generationen) så tror jag Bauerlein gör misstaget att lägga alldeles för stor värdering på en viss sorts kunnande och en viss sorts kunskap.

Kanske är den yngre generationens intellektuella förmåga _annorlunda_ än den äldre, men _sämre_? Nja.

Vad anser du förresten om Shirkys resonemang om kognitivt underskott och TV-tittande? Det är OK om du svarar efter Sommartorpet och Atuellt. ;)

Där kom du igång ordentligt, Erik ;-)
Du borde nog läsa boken; Bauerlein bemöter i princip alla dessa argument, direkt eller indirekt.

Samtidigt håller jag själv inte med Bauerlein om allt. Jag tänker nu att jag ska återkomma med två inlägg denna vecka: det första en sammanfattning av vad jag tycker är det viktigaste i Bauerleins bok (den som vill veta exakt vad Bauerlein själv säger, bör som sagt läsa boken) och ett annat, som utvecklar min egen syn på bl a intellektuell förmåga och "kulturell kompetens".

Och en gång till: det handlar INTE om generationsgnäll, varken hos Bauerlein eller hos mig. Saken ligger på ett mera fundmentalt, generationsöverskridande plan och är väl underbyggd -- sakligt, inte moraliskt e d.
Så låt mig slippa den synpunkten i fortsättningen (gäller alla presumtiva kommentatorer i detta ämne)...
Notera f ö att jag i mitt inlägg skyller på de ÄLDRE generationerna.

Jag tycker nog också att resonemanget behöver kompletteras med lite fler kunskapsformer. Jag läste inte hela Steven Johnsons "Everything bad is good for you" men jag gillar grundtanken i den att vi blir smartare av bland annat datorspel och moderna TV-serier. Men då måste vi bestämma vad det är vi menar med "smartare".

Den sortens kunskap som bygger upp en demokrati kanske inte fostras på internet, eller etiska ställningstaganden som bygger på att man ser medmänniskor på nära håll som lever på andra sätt än man själv (som kanske är en nödvändig förutsättning för "solidaritet"?) Samtidigt ser man hur Facebook kan koordinera stora samlade aktioner snabbare och mer kraftfullt än man har kunnat göra med traditionell informationsspridning.

Vi måste väl helt enkelt diskutera det här rätt många vändor...

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003