« Google street view som augmented reality | Main | Vad säger SJ till passagerarna när tågen håller på att krocka? »

08 juni 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Bra inlägg.

Det behövs en debatt om vad som är _moraliskt_ acceptabelt i det transparenta automatiserade samhället. Sedan kan man bygga juridiken ovanpå denna etiska bas.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003