« Nej, det är inte fantasin som sätter stopp! | Main | Verkligheten recenserad som vore den ett spel »

06 april 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Oljan sinar.. Ryssarna har en annan uppfattning och jag har börjat mistänka att de har rätt. Nybildningsprocessen lär dock ta väääääldigt lång tid, men vad jag läst så anser de att den processen inte alls avstannat utan fortgår alltjämt, och de anser inte att det handlar om fossil.

Amerikanerna är dock av en annan åsikt, i synnerhet då oljebolagen paradoxalt nog (fast det är nog inte så paradoxalt om man blandar in mekanismen tillgång och efterfrågan). Här en artikel av en journalist som grävt i ämnet olja och geopolitik sedan 70-talet: Confessions of an ex-peak oil believer:
http://www.financialsense.com/editorials/engdahl/2007/0925.html

Men man bör defenitivt inte ta detta, oavsett vad man tror om det, som en ursäkt för att skita ned luften, avgaser är ohälsosamt på många sätt.

Ja, jag har själv en bok i hyllan som heter The Deep Hot Biosphere: The Myth of Fossil Fuels, av fysikern Thomas Gold. Han menar att olja är något som bildas inne i jorden, alltså inte "fossil".

Oavsett om oljan tar slut eller inte, så är det oljeekonomin som är orsak till såväl accelererande klimatförändringar, överbefolkning och ekosystemförstörelse. Att fortsätta med samma typ av ekonomi med andra medel än olja skulle minska klimateffekterna, men de andra negativa effekterna av en avreglerad global kapitalistisk marknadsekonomi, som inte räknar med några andra värden än ekonomisk tillväxt, skulle kvarstå.

Det är i det sammanhanget som jag är skeptisk till hur mycket genomslag "mera mänskliga" tekniska system kan få, utan att det sker radikala politiska och ekonomiska förändringar, vilka ser till människans och ekosystemens bästa och inte till de globala ekonomiska systemens optimala funktion i sig.

Instämmer. Räntesystemet och hur nya pengar skapas ur skulder (fractional reserve) kräver en ständig tillväxt och ökat uttag av allt mer naturresurser. Det är inte hållbart i det långa loppet.

Ett bra recept mot överbefolkning finns också, vilket vi i norden bevisat under många år, och det handlar om utbildning och vettig levnadsstandard. Det är ju dessutom en medicin som de sämre ställda inte har något emot. Den medicinen motverkar också globaliseringens baksidor (all globalisering är inte av ondo), för när levnadsstandard utjämnas så utjämnas även produktionskostnader vilket i sin tur leder till en högre grad av lokal(nationell)producerat hos alla parter = färre långa transporter.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003