« Verkligheten recenserad som vore den ett spel | Main | "Ja, jag tror att boken var röd" »

13 april 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ett "jobb" är ju för de flesta just det: fyllandet av en funktion. Man gör det av en enda anledning -- för att få pengar till mat, husrum och fritidssysselsättningar.

Hu vilken deprimerande inställning. Det kan inte vara någon rolig arbetsplats du går till. Arbetskamraterna olidliga. Arbetsuppgifterna måste vara hejdlöst tråkiga. Jag förstår att du längtar efter att få bli ersatt av en robot.

Själv söker jag liksom många andra i min generation utmanande arbeten och kollegor som jag trivs med. I den yngre generationen är kraven på arbetet ännu högre.

Robotarna får dock gärna gå ut med mina sopor eller stryka mina kläder. _Det_ är tråkigt. Inte mitt jobb.

Erik, nu blandar du ihop en saklig beskrivning med hur du själv upplever saker. Att jag oftast har trivts på de jobb jag har haft betyder inte att jag blundar för vad ett "jobb" i det moderna/postmoderna samhället som regel är för något, sett från ett systemperspektiv.

Ordet robot kommer inte från ryskan utan tjeckiskan. Det användes i en tjeckisk pjäs 1921.

http://sv.wikipedia.org/wiki/R.U.R.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Robot

Och i ryskan. Samma rot i olika slaviska språk med lite olikartade betydelser, men alla har med arbete att göra. Att man säger att "robot" kommer från tjeckiskan har nog med R.U.R. att göra, men det var ju ingen slump att Capek tog just det ordet.

Fel av mig, gemensam slavisk (rysk mm) rot för arbeta är det ju. Men just ordet robot i betydelsen människoliknande maskin dyker upp för första gången i Čapeks pjäs.

I USA, speciellt Kalifornien, behövs inga arbetskraftrobotar. Man har ju Mexiko...

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003