« Visualisering, på Etech | Main | Att tänka fritt: svårt men fullt möjligt »

05 mars 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Vi får i allt snabbare takt fler ting som "tänker"(mer och mer) omkring oss. Och agerar mer och mer på deras villkor.

Om vi vill behålla mänskligheten (i ena eller andra bemärkelsen) ökar kanske nödvändigheten av att TÄNKA som människor i precis samma tempo? I varjefall vill jag behålla min.

De sista styckena, om "Umwelt", ligger nära hur jag tänker. Jag vill dessutom (vilket jag inte tror står i konflikt med det du skriver) hävda att det inte "finns" någon "verklighet" utanför vår egen bubbla. Begrepp som "verklighet", "existens" osv. är nämligen definierade inom vår egen mentala modell. Talar man, som vissa gör, om en yttre verklighet som vi inte kan veta så mycket (om ens något) om, så gör man sig skyldig till ett rent logiskt fel: den hypotetiska yttre verkligheten finns uppenbarligen i vår föreställningsvärld, alltså INUTI bubblan – och vi har en motsägelse.

(Jag hoppas att jag ska hitta tid att bre ut mig om dessa idéer på min egen blogg inom kort.)

Robert -- ja, ibland blir man helt mörkrädd när man träffar människor som helt har integrerat maskinens sätt att tänka som sitt eget.

Ctail -- menar du att det inte finns någon "verklighet" utanför vår bubbla, eller menar du att det inte finns något alls? Per pratar ibland om verkligheten som "det som gör att det inte blir som vi vill". Det tycker jag är ett intressant sätt att se det.

Jag menar att existens är odefinierat utan för bubblan.

Verkligheten som viljans fiende är en helt annan användning av ordet verklighet än vad jag talar om.

Hm... "Viljans fiende" låter lite för värdeladdat eller intentionalt för mig... Det är bara det att om min bubbla inte avspeglar verkligheten tillräckligt bra så "slår jag i" den. Det kan hända att min bubbla inte ens är i närheten av "verklighetens" väggar, om jag är ett försiktigt djur, men det kan också hända att jag slår i hela tiden. Mer om detta i kapitel 4 av min avhandling. Vet inte hur läsbar den är, men det finns en introducerande text här och möjlighet att ladda ner en pdf.

http://www.lucs.lu.se/People/Simon.Winter/Thesis/p4.html

Får väl titta på avhandlingen någon gång men tills vidare tror jag att jag förstår ungefär vad du menar. Med detta synsätt verkar man kunna behålla verkligheten som ett begrepp definierat inuti bubblan (som jag anser är det enda rimliga) men samtidigt ge den egenskaper ungefär som om den vore något som fanns utanför. Inte så dumt.

För mig känns det dock som att det ligger mer i linje med den intuitiva betydelsen av "verklighet" att identifiera den med vår mentala modell än att se den som en korrigerande mekanism för den.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003