« Hur tänker tingen? | Main | Dawkins contra Sheldrake »

12 mars 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag antar att detta sätt att "resonera" är institutionaliserat i vår vardagspraktik. Vi rör oss mellan motpoler, kontrasterar när vi talar, använder dikotomier för att söka forma vårat perspektiv på världen. Alternativa föreställningar och synsätt tränger in i vardagen genom rumsligt och temporalt frikopplade media och erbjuder alternativa världar som individen kan reflektivt inlemma i sitt eget tänkande. Dock är väl inte medvetenheten och viljan att inta en antites så stor, men någon form av "empati" må finnas.

Kanske blir det inte så grundligt, medvetet och systematiskt som denna metod ovan.

Du har rätt och fel, moland. Du har rätt så till vida att vi i vår vardagspraktik, förutsatt att vi vill tänka medvetet, vilket inte alla vill eller gör, tillämpar en lightvariant av ovanstående -- i princip den som jag skulle rekommendera till studerande och alla andra som förutsätts "tänka själva". Det handlar om att lära sig att tänka analytiskt, jämförande, sakligt och prövande och att därmed utveckla sin omdömesförmåga.

Du har fel så till vida att det jag försöker beskriva är något mycket mera radikalt och ingenting för envar. Jag skulle inte ens rekommendera det, men för den som verkligen känner sig manad att gå riktigt djupt i tanken och livet kan jag rapportera att det fungerar.

Det bör också betonas att de "frukter" jag nämner medelst citat är ett slutresultat. Under resans gång ter det sig ofta helt annorlunda. Man får genomlida förvirring, förtvivlan, hat, ångest, meningslöshet, uppgivenhet och ett dussin andra "negativa" känslor. Men bara man inte tappar tron på att "för den som bultar ska dörren öppnas" så kommer man en gång ut på andra sidan. Och då går det upp för en att "allt är fåfänglighet" och att det (ändå) är "mycket gott". För att nu fortsätta med bibliska vändningar.

Rekommenderad litteratur (inte för alla):
"Keys of Gnosis" av Robert Bolton
"Dark Way to Paradise" av Jennifer Doane Upton
"Yuga: An Anatomy of Our Fate" av Marty Glass.
Alla utgivna av sophiaperennis.com

Kom bara ihåg att tillämpa samma tillvägagångssätt även med dessa böcker. Först därefter vet man om de håller måttet.

Man blir onekligen nyfiken på att få se ett konkret exempel på tillämpningen av denna dialektik.

Pröva själv, JÅ, så får du se. Det är enda sättet.
Det enda konkreta här är den egna erfarenhetens verkliga insikt. Andra ser bara frukterna, filtrerade genom deras eget omdöme, bristande eller inte.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003