« "Discretionary effort" | Main | Förslag till nyårslöfte: Övervaka aldrig dina barn med GPS »

18 december 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Fullkomligt lysande! Ljudkvalitén kunde varit bättre, men man lyssnar ändå andäktigt. :D

Tja, jo.. Tanken är väl i grunden rätt god, men utförandet klumpigt och hans övriga värv på den länkade sidan gör ju att man inte känner någon direkt sympati för karln.

JET -- Vilka "värv" är det du inte gillar?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003