« Spime -- när informationen är värd mer än föremålet | Main | Epost -- en robust kommunikationsform? (del 4) »

03 oktober 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det där är knappast en ovanlig åsikt. Daniel Pinks bok A Whole New Mind handlar t.ex. om detta.

Sjuksköterska är ett framtidsyrke så det heter duga och hade kunnat vara det i Sverige också om vi hade haft en vettig arbetsmarknad för vårdtjänster.

Har själv skrivit om det bl.a. här:
http://www.framtidstanken.com/?p=701
o här:
http://www.framtidstanken.com/?p=886

Ja, den där Pink har jag förstått att jag borde läsa...

Är inte sjuksköterska för "intellektuellt" för att vara ett framtidsyrke. Kanske också hotas av "substitution"? Eller jag förstår inte hur mycket profession det ska ligga i det för att det ska tillhöra "framtiden". Är det själva omvårdnaden/empatin som är det viktiga, eller ett "professionellt" omhändertagande?

Alla yrken består av olika komponenter: "rå" data av uppslagsverk-karaktär, hantverksskicklighet, kommunikativ förmåga, empatisk förmåga etc. En del av dessa saker är väldigt enkla att automatisera, en del inte.

De yrken med mycket hög andel komponenter som är automatiserbara måste förändras eller försvinna likt lykttändarna eller hästdroskförarna. Vårdyrken (utom möjligen kirurgerna som nog får se sig ersatta av betydligt flinkare robotfingrar) handlar till stor del om själslig omvårdnad.

En svår behandling som t.ex. en cancerbehandling skulle mycket väl kunna utföras till 100% av maskiner (frågan är om man inte redan är nära den siffran) men som patient vill man ha någon att hålla i handen innan man får sina stråldoser. Det är ju inte bara kroppen som behöver behandling.

Tröst, uppmuntran, coaching, omtanke... sådant fungerar bara människor emellan.

Tror jag iaf... kanske blir det en annan sak om maskinerna tar sig över the uncanny valley:
http://en.wikipedia.org/wiki/Uncanny_Valley

Mer från Pink:
http://www.framtidstanken.com/?p=1040
Women Outpace Men In Number of New Jobs

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003