« Styrs du av mobiloperatörernas prisplaner? | Main | Identitetsstöld, sociala nätverk och svensk lagstiftning »

29 augusti 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

...men vad händer när fler och fler öppnar sig för till synes konstruktiva avvikelser från vår "samhälleliga normalitet"?

Från just den här speciella utgångspunkten kan man aldrig i förväg avgöra vilka avvikelser som i förlängningen visar sig vara "konstruktiva". F ö är det, om Boyd & Richerson är på rätt spår, ingen risk att många verkligen avviker; det kommer alltid att vara en minoritet i varje generation som gör det.

Bra, då slipper man oroa sig för samhällets framtida sammanhållning!

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003