« MySpace-band - är de på riktigt? | Main | "Det kalla hjärtat hos web 2.0" »

27 juli 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Själv är jag reslig!

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003