« Robotar med syfte - och kreatur utan | Main | Infontologen i hängmattan »

16 juni 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det ante mig! Ja, jag kommer ju förstås direkt att tänka på David Eberhard som väckte viss debatt förra sommaren med "I trygghetsnarkomanernas land". Det var ju där han drev tanken att folk över lag blivit så ängsliga (läs: vekliga och fega) av sitt beroende av trygghet att han känner sig nödgad att diagnostisera hela samhället som plågat av panikångest. Den där visualiseringen ger onekligen ett juste sug åt argumenteringen. Andra rädslor väcks.

Den största risken är kanske att lille Ed omsider drunknar i sin dator? Frågan är väl vad hans barnbarn kommer att fråga förgäves efter.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003