« Open-Source Everything | Main | Låt mig prata med en MÄNNISKA! »

25 maj 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det är naturligtvis ett överdrivet, orealistiskt mål. Men man får hoppas att ingen tar honom på allvar, för om man tror att Google har sådan inblick i sina användare att de kan besvara frågan ‘What shall I do tomorrow?’ med "Blow up a building" så blir all statistik de samlat om oss ett nationellt säkerhetsintresse.

Håller med om att det verkar orealistiskt när det formuleras på det viset. Men blotta ambitionen -- och att den uttrycks just så -- känns inte helt bra.
Jag undrar faktiskt, inte bara i detta sammanhang utan över huvud taget, om företag som initierar olika typer av personalisering verkligen har sådana "verksamhetskoncentrerade skygglappar", att de faktiskt aldrig tänker på några vidare implikationer, förrän någon utomstående påpekar dem. Tydligen har t ex Google först i efterhand sagt att man ska se över integritetsfrågorna.
Problemet är kanske att det inte finns några betatest för sociala konsekvenser av nya teknikmedierade tjänster -- hur nu sådana test skulle se ut!?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003