« Vem delar du med dig av din surf-historik till? | Main | Kan försäkringsbolagen styra våra körvanor utan insyn? »

18 april 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Upphovsrättens kollaps exemplifierar styrningens överhuvudtaget? Tråkigt att livet samtidigt blir mer och mer beroende av abstraktionsförmåga. Vilka slags abstraktioner är det vi borde men inte har lärt oss att göra?

En dialektiker föreställer sig kanske hur den muntliga tesen och den skriftliga antitesen påbörjat ett kvalitativt språng? Jag föreställer mig den muntliga kulturen som i många stycken mer mångformig än den skriftliga - Grimm processade hundra Rödluvor till en, och la till ett happy end. Den skrifliga kulturens möjligheter till extern minneslagring likriktade och marginaliserade den muntliga traderingens krav på minnestekniker, och snart är dem väl bara ett minne blott. I den meningen är den s.k pluralismen knappast någon nyhet. Det nya är väl att jag måste ha tillgång till ett minne för att dra en vals vid "lägerelden". All avkoppling kräver uppkoppling. Puh!

Robert: Mitt generella intryck är att det förekommer olika motstridiga tendenser. Men just när det gäller att förpacka digitala produkter på ett sätt som gör dem (för) svåra att kopiera och skicka vidare (till hanterliga varor m a o), så är kontrollmöjligheterna klart begränsade, nu och framgent. Men försöken att "hålla på" dylika produkter kommer att fortsätta, hur dödfött det än är i det långa loppet.
Sedan förstår jag nog inte riktigt vad du menar med abstraktionsförmåga här. Det jag ville poängtera var att skriftlig abstraktion (skriften som frikopplad från givna konkreta sammanhang) är mera permanent och hanterlig än digital sådan.

Ingmar: Det är inte fråga om några antiteser. När skiriftspråk spreds bibehölls under lång tid många muntliga tekniker. Kanhända är det en "uppdaterad" variant av dessa hybrida möjligheter vi kan förvänta oss -- just det där med många snarlika eller besläktade versioner, av Rödluvan och annat, där ingen är original. (När det gäller digital information så finns det ju egentligen inga original, vilket visar hur otidsenliga många förlag är när de ber presumtiva författare att inte skicka "originalmanuskript".)
Verkligt egendomligt kommer det att bli när avatarer bokstavligen kan prata med varandra i virtuella världar typ Second Life...

Trenden mot en "performativ" kultur förstärks ju även av övergången från asynkron till synkron kommunikation på nätet, och sånt som presence/IM och Jaiku/Twitter.

Lustigt hur mycket av det här som John Perry Barlow var inne på redan 1994. http://www.wired.com/wired/archive/2.03/economy.ideas.html?topic=&topic_set=

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003