« Digitaliseringen hotar varuproduktionen | Main | Säkra dina inkomster mot den globala uppvärmningen -- "investera i vädret" »

22 april 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tanken går till Ansvar ( http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rs%C3%A4kringsbolaget_Ansvar ) - där försäkringen inte styrde bara körvanorna, utan hela livsstilen. Mot löfte om helnykterhet fick man billigare försäkring.

Tack Tommy -- bra exempel!

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003