« Människan 2.0 - singulariteten i svensk tv | Main | Effekter av Web 2.0 - ett åskådningsexempel »

09 mars 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det diskuteras ju mycket nu om avlyssning, det där omdiskuterade förslaget.
Låt oss förutsätta att FRA har ett "tekniska motmedel för att göra granskningen maskinell" av all denna information.
Men om denna informationsmassa innehåller krypterad information? Och om dessutom informationsmassan också måste antas innehålla en hel del icke identifierbara sändare/mottagare (typ tor kan ha använts)? Och om en dator beslagtas, men systemet är krypterat delvis (för enkelhetens skull förutsätter vi inte helkrypterade system)?

Då blir det en ganska jobbig ekvation som kommer att kräva en smäck massa resurser i datorkraft samt mänsklig arbetstid för att granska datan och säkerställa vad man egentligen ser och har fått fram (eller inte?).

/thomas

Mmm... Jag skulle vilja se de ekonomiska kalkylerna bakom... Det får väl bli en hel ny yrkesgrupp... Kanske en KY-utbildning i data mining skulle bli en hit.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003