« Senaste Axess... | Main | Människan 2.0 - singulariteten i svensk tv »

08 mars 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Nu måste jag erkänna att jag inte riktigt hänger med i det darwinistiska resonemanget eftersom mina teoretiska kunskaper om evolution är som bäst bristfälliga. Jag är ex. fortfarande upphakad på ESS-länken och hur en duva skulle kunna orsaka instabilitet i en hökpopulation. Det är dock intressant att läsa och försöka följa ditt resonemang.

Men jag tänkte ändå kommentera och återknyta till rubriken, "användaren inte är kung". Det som jag tycker är mest intressant med long tail-fenomenet är att det med dagens billiga digitala teknik+infrastruktur finns möjlighet för en vanlig "du" att hitta och exploatera en nisch av den långa svansen där andra "du" kan välja att lägga fokus. Även om det inte (just nu) är ett ett så enormt hot mot etablerade mediakanaler som evangelisterna vill påskina så finns möjligheterna där. Digital produktion+lagring+distribution är relativt billigt och det finns bloggar och liknande digitala sociala nätverk som fungerar som vägvisare/reklam/pr/sökmotorer, om än ganska tröga och grovkorniga sådana för tillfället. Men eftersom dessa nischmarknader/bubblor i nuläget kräver ganska mycket, att man aktivt och medvetet söker upp sina favoriter så blidde (blir?) det inte heller någon radikal omvälvning över natten där alla små "du" plötsligt smäller de stora på fingrarna.

Jag vill ändå hävda att det finns en liten Kunglig känsla över kunna välja bort reklamradion och istället sitta med last.fm-radion och lyssna på den musik som andra som lyssnar på liknande musik som mig lyssnar på, sans gatekeeper. Visst finns den minsta gemensamma nämnaren där fortfarande men den behöver inte längre ha tyngdpunkten i huvudet.

Nu tycker jag inte riktigt att jag fick fram det jag ville få fram ovan men jag har för mycket på schemat så det får bli Post och hej.

>>"Jag vill ändå hävda att det finns en liten Kunglig känsla över kunna välja bort reklamradion och istället sitta med last.fm-radion och lyssna på den musik som andra som lyssnar på liknande musik som mig lyssnar på, sans gatekeeper."

Eftersom jag själv är en storslukare av både musik och läsning som befinner sig väldigt långt från mainstream, är jag den förste att hålla med dig. Jag älskar personligen hela det här Long Tail-fenomenet.

Poängen med mitt teoretiska resonemang (som också är hypotetiskt, om än sannolikt i mina ögon)är att fastän möjligheten att se och synas, att höra och höras, nu är större och mångfaldigare för enskilda människor än någonsin, vilket är något mycket positivt, så betyder inte detta att den aggregerade bilden i slutänden -- makt- och smakmässigt -- blir särskilt annorlunda än förr. De flesta "individualister" kommer alltid att vara "individualister" bara på ytan, till stor del av de skäl som jag har antytt. Vilket, som sagt, dock inte innebär något förnekande av att genuin undergroundkultur av alla slag har goda dagar -- och att man KAN slippa oönskad reklam, ibland.

Per skrev:
"Eftersom jag själv är en storslukare av både musik och läsning som befinner sig väldigt långt från mainstream"

Fast just sådär säger ju nästan alla.

Förutsätt att andra är ungefär som dig och multiplicera sedan ditt nya beteende med ca 6 miljarder. Visst tusan borde det innebära någon slags storskalig förändring?

Alla kommer inte att ta till sig Last.FM och andra discovery-tjänster på samma gång men framtiden är som bekant redan här. Den är bara inte jämt fördelad än.

Erik skrev:
"Förutsätt att andra är ungefär som dig och multiplicera sedan ditt nya beteende med ca 6 miljarder."

Det är just detta som inte kan förutsättas, enligt min hypotes.
(F ö är min rent subjektiva uppfattning om mina egna vanor irrelevant i förhållande till hypotesen. Och om "alla" säger så är lika irrelevant. Det är bara resultaten av faktiskt beteende som räknas.)
Min hypotes handlar om vad som troligen händer givet giltigheten hos mina grundantaganden. För att tanken ska kunna tas på fullaste allvar måste den dock utsättas för en regelrätt vetenskaplig undersökning.
Vad jag har föreslagit är alltså skäl att misstro vissa inslag i den hype som omger Web 2.0 och The Long Tail. De motsäger den typ av antaganden du tycks göra.
Om jag har rätt eller fel får den fortsatta utvecklingen visa -- och kanske studier av den typ jag önskar mig.

don't be too quick to buy the 'silicon snake oil' of Convergence between man and machine - this is a big lie of SCIENCE for hundreds of years - TEA is a fine beverage for an afternoon hiatus.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003