« "Robothusdjur dålig medicin mot melankoli" | Main | Men var ska jag börja min förklaring? »

21 december 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag tycker att du är inne på en av vårt tids intressantaste, filosofiska problem. För mig är den mekanistiska världsbilden deprimerande (kanske för att jag är biolog och använder den som verktyg), av de anledningar du tar upp. Bland flertalet occidentala intellektuella idag så regerar mekaniken, vilket gör det lätt att avfärda religion och tro som ett opium för folket. Men det beror på dåliga perspektiv på vetenskap och reduktionism, anser jag.

Under 1800-talet härskade den klassiska fysiken, vars idetradition togs upp av biologin på 1900-talet, då denna vetenskap verkligen tog fart. Samtidigt gick fysikerna vidare till nya dimensioner, och lärde sig att universum inte underkastar sig Newtons lagar (kvantfysik, astrofysik..). Fysikerna blev mer ödmjuka, och såg reduktionismens (mekanismens) begränsningar. Så den paradoxala situationen uppstår, där fysiker, som studerade "döda" ting, inte tror sig kunna förklara dessa med enbart mekanik, medan biologer som studerar levande ting sväljer mekanismen med hull och hår. Det är väldigt slående när man diskuterar med fysiker kontra biologer.

Samtidigt har en ny vetenskap, "complexity science", tagit fart, där man studerar hur icke-linjära fenomen uppstår ur lokala mikro-interaktioner. Jag är mycket intresserad av den disciplinen, för den utmanar reduktionismen, och ställer mekanismens begränsningar att förklara naturen på prov.

För mig är det tydligt att vetenskap för alltid är begränsad till en projektion av verkligheten. Och den är helt värdelös för värdeproblem. Därför måste man vara ödmjuk inför tro och religion (men skeptisk mot dess företrädare). Det är alltid upplyftande att höra Freeman Dyson (en framstående fysiker och populärvetenskapsman) i åtskilliga intervjuer på nätet om detta. I svängen vill jag också rekommendera Stuart Kauffmans "At home in the universe", som söker en icke-reduktionistisk syn på biologin.

Men det är kul med (mekanistisk) vetenskap, det ger större perspektiv, och den löser våra vardagliga problem. Även om den ställer till med nya.

God Jul.

Intressant kommentar. Jag har gjort precis samma erfarenhet som du när det gäller fysiker/biologer, så jag förstår vad du menar.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003