« Robotar och mode | Main | Vägrar fildelningsmotståndarna debattera öppet? »

23 september 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Demokrati kan också ses som ett uttryck för vissa grundläggande värderingar - till exempel den om människors lika värde. Den är en ritual som vi har för att komma ihåg och upprätthålla dessa värderingar.

Ser man det så är SD ett odemokratiskt parti - hur många röster det än får. Och det är inte konstigt att de demokratiska partierna inte vill ha med det att göra.

Ditt inlägg Per tycker jag speglar en funktionalistisk nästan teknokratisk syn på demokratin, som skär sig mot insikten ni förmedlade i ett tidigare text (http://infontology.typepad.com/infontology/2006/07/rationalism_ett.html): att förnuft utan moralär som ett fartyg utan kompass - det må segla hur fint som helst, men man vet inte var man hamnar.

Självklart handlar politik även i ett demokratiskt samhälle om att upprätthålla vissa värderingar. Men demokrati skiljer sig från andra system genom att värderingarna och deras (eventuella) förverkligande debatteras, inte påbjuds. Om det i ett demokratiskt samhälle dyker upp värderingar som på ett eller annat sätt hotar grundläggande mänskliga värden (och SD representerar sådana) så måste dessa, om det alltjämt ska vara demokratiskt, först och främst diskuteras öppet. Det är diskussionen och debatten som medel (återförankrat genom regelbundna val) som skiljer demokratin från andra styrelseformer. Det betyder att om debatt uteblir i någon fråga, så hotas demokratins livsnerv -- av dem som inte vill debattera, inte av dem som framför åsikter. I en demokrati finns aldrig någon ursäkt för att inte debattera. Demokratin är instrumentell liksom andra styrelseformer, men dess livsnerv är en fri och levande debatt där obehagliga frågor inte förtigs. Konsensusvälde utan diskussion och systematiskt uteslutande av vissa frågor från allmän debatt är i princip ett värre hot mot demokratin än SD:s åsikter. När nu åsikterna finns kan och bör de inte förtigas, bara bemötas -- inom demokratins sedvanliga former på olika nivåer.
Så stark är i alla fall min tro på demokratin som form och jag är mera rädd för en räddhågsen och odiskuterad konsensus än för obehagliga åsikter.
Från infontologisk synpunkt är det f ö demokratins typ av instrumentalitet som är särskilt intressant. Infontology är inte i första hand en politisk blogg, även om vi inte väjer för politiska frågor när de tangerar vårt intresseområde, skärningspunkten mellan information(sbehandling) och verklighet.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003