« Fingerlängd -- den nya frenologin? | Main | Skickar du också mail till dig själv? »

07 augusti 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ett tips i debatten kring wikipedia är twofish blog på wordpress. Ville bara säga detta, tack och hej.

http://twofish.wordpress.com

Hej. När jag kollade på Twofish var det inte uppenbart vilka inlägg som var relevanta, även om det var en del intressant på bloggen. Har du mer specifika tips?

Du får gärna posta ditt verkliga namn, eller så kan du väl maila och presentera dig...

“Jag undrar ibland om man skulle kunna bygga en hel kultur utan ett sanningsbegrepp, där allting skulle bygga på "funktion". Undrar vad det skulle ha för implikationer.”

Om du med funktion menar handling är kanske den pragmatiska skolan i filosofin nära till hands. Kanske inte SF dock :)

Jag har inte tänkt igenom det så noga, men om datorprogram kan visas "fungera", medan jag inte kan sätta ihop ett par meningar på "vanligt språk" och sen "testa funktionen" av dem.

Men kanhända skulle det krävas en korrespondensteori à la Aristoteles då, och det tror jag inte på. Snarare då pragmatism, eller Wittgensteins "betydelsen = användningen".


För ett tag sedan gick Jaron Lanier till attack mot Wikipedias trovärdighet i en artikel i the Edge, bl a med argumentet att den kollektiva intelligensen är betydligt lägre än den individuella. Den avfärdades på boingboing med att de som pläderar för Wikipedia har än mer provokativa argument.

Jag håller dock inte med, de som läser t ex boingboing, slashdot eller infontology tar Wikipedias frälsning som en otvivelaktig sanning. Jag behöver inga argument varför W. är bra, det vet jag redan. Kritikerna är de enda som tillför något intressant. För det är trots allt ett kontroversiellt verktyg.

Wikipedias bästa sida är inte för att kolla upp fakta, utan för att orientera sig i ett visst ämne. Mycket snabbt kan man identifiera t ex nyckeltermer i ett speciellt ämnesområde eller viktiga personer i ett historiskt fenomen. Wikipedia håller då ofta med referenser till verk vilka individer ansvarar för. Dessa vänder man sig till i steg 2: fördjupningen.

Wikipedia har under 3-4 år bidragit till att jag mycket snabbare kan sätta mig in i ämnen jag inte är expert på: växtskötsel, kinesisk historia, hårddiskens funktioner och terminologi, knä-operationer, finansiella instrument, etc etc. Alla fakta som är viktiga blir bekräftade under närmare fördjupning i andra källor.

Vilka nackdelarna är kan jag inte se. Just därför välkomnar jag kritiska vinklar.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003