« Wikipedia och vad som är "sant" | Main | "Alla mina förfäder var människor!!" »

15 augusti 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Finessfrossa: http://www.anvandbart.se/node/1177

Finessfrossa är ett riktigt bra namn på feature creep!

Diagrammet i ditt inlägg tycker jag gör sig bättre som "the usability knee" i Nokias bok om mobil användbarhet. Där ser man tydligt hur olika plattformar tål olika bra att man lägger till finesser.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003