« Efterlysning: Dr Casan | Main | Fingerlängd -- den nya frenologin? »

20 juli 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag tycker att din kritik mot rationalismen är något missriktad.

Det är sant att rationalismen kan kritiseras för att ta en viss värdegrund för självklar, och därmed blir deras slutsatser också självklara sanningar. Många blinda rationalister förstår inte heller teoriers begränsningar i den komplexa verklighet vi lever i.

Däremot får intuitionen ofta i svensk debatt stå som ett alternativ till rationalismen. Medan ett rationellt beslut är en slutsats baserad på kunskap och erfarenhet utifrån en viss värdegrund, kan intuition vara vad som "känns bra", vilket är högst personligt och helt godtyckligt. Favoriserande av det senare leder till en avintellektualisering och förakt gentemot resonerande och erfarenhet. I debatter i svenska medier idag kommer man undan med känslomässiga argument, även när erfarenhet och kunskap talar emot.

Men om värdegrunden är godtycklig, är inte resonemang baserade på den också godtyckliga? Kanske, men det är det bästa vi har. Många värden, som rätten till liv kan många människor vara ense om.

Så i det rådande debattklimatet förtjänar rationalismen mer respekt. Däremot diskuteras den underliggande värdegrunden ("axiomen"), som är helt avgörande för många ställningstaganden, alltför sällan.

"Medan ett rationellt beslut är en slutsats baserad på kunskap och erfarenhet utifrån en viss värdegrund..."
Helt klart, men vad motiverar värdegrunden, varifrån kommer kunskapen? Att "de flesta är överens" om en sak betyder bara det; det är ingen motivering.
Min poäng är att rationalismen (förnuftstron) oundvikligen är irrationell. Däremot är rationaliteten alltid oundgänglig, vad man än vädjar till. Alltså: blanda inte ihop rationalism med rationalitet. I botten finner vi alltid någon sorts tro och den måste vi fokusera på, mer än vad vi vant oss vid.

Intressant. Men visst låter det mer som ett definitionsproblem mellan er båda än ren meningsskiljaktighet? Att människor i allmänhet slänger ur sig att de är rationella kanske man inte ska ta för långt.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003