« Att beräkna hur vädret blev! | Main | Efterlysning: Dr Casan »

13 juli 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det ser ut som vi i någon mening har funderat över likartade problem. Själv har jag formulerat problemet som att teknik ofta hindrar människan att vara det moraliska subjekt hon så gärna vill vara.

http://poagren.blogspot.com/2001/02/guppandet-som-moralisk-utmaning.html
http://poagren.blogspot.com/1997/05/ordning-fre-moral.html

Du kör, utgår jag ifrån, aldrig på ett sätt eller i en hastighet som du själv uppfattar som farlig. Förmodligen händer det att du halkiga vinterdagar håller betydligt lägre hastighet än lager ger dig rätt till.

Så moralen har du i så fall redan. Vad ditt dilemma handlar om är att inte åka fast.

Ja, P O, det verkar så.
Tommy: I viss utsträckning, visst, men det beror också på vilken attityd man har till hastighetsbegränsningar - om det är rätt att följa dem, därför att de är rimliga (för det mesta), eller om de bara är ett hinder för min egen önskade framfart (oavsett omdöme). Jag håller mig till det förstnämnda, så saken är trots allt lite mer komplicerad. Och poängen är: Om jag nu vill hålla hastigheten, men samtidigt inte vill köra långsammare än jag behöver (och omständigheterna tillåter), då blir ju frågan om vilken mätare som gäller en oundviklig del av den moraliska problematiken i sammanhanget, som jag ser det.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003