« Har det naturliga urvalet upphört hos människan? | Main | In i maskineriet, och aldrig ut därifrån. »

17 juni 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Shit -- exemplet på flow och bilar ska ju vara att "köra bil" -- inte att åka bil!

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003